Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság

2019.évi beszámolója

Az egyesület  alapításakori célja,   hogy az Eggenfelden és Balatonalmádi között fennálló testvérvárosi kapcsolat  révén segítse a két város tevékenységét és találkozását, Magyarországról és Balatonalmádiból Németországba érkezők látogatását, a magyarok és németek belföldi találkozóit, a két ország közötti információcserét,  a két város intézményeinek támogatását, közelebb hozza a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését. Eggenfeldennel a legszorosabb és a leggazdagabb a kulturális kapcsolat, a bajor-magyar közösségi értékek cseréje sikeres rendezvények keretében valósul meg minden évben. Évente érkezik hozzánk az Eggenfeldeni barátok 50 fős csoportja, akikkel közös programot szervezünk itthon. Az Eggenfeldeni Karácsonyi Vásáron minden évben kínáljuk saját termékeinket, kiállításokon bemutatjuk művészeink, alkotóink műveit. Jubileumainkat méltón megünnepeljük minden esetben, ezévben Eggenfeldenben ünnepeltük a két Baráti társaság 20 éves jubileumát. A gimnáziumi diákok egy-egy csoportja évente látogatja egymást.

Az egyesület 21 éves működése során – alapításkori célját kibővítve – koordinálja Balatonalmádi más testvértelepüléseivel való kapcsolattartását is, segíti a közös rendezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöttét és fejlődését.

Így a  szlovák magyarlakta Nyitragerencsérrel való kapcsolat fejlesztését évente 2-2 találkozó megszervezésével és lebonyolításával segítjük. (Ezévben a Gerencséri látogatások elmaradtak.). Felvettük a kapcsolatot Nyitragerencsér másik magyarországi testvértelepülésével, Kőszeggel is. A Finnországi Kalajokival és az Olaszországi San Michele al Tagliamento –Bibionéval való kapcsolatok létrejöttét is segítettük, sajnos ez a kapcsolat elhalt. A német testvérváros francia testvérvárosával, Carcassonne-val is közvetlen kulturális kapcsolatot létesítettünk. A múlt évben 3. alkalommal volt vendégünk balett csoportjuk, s mi három alkalommal látogattuk meg őket, egy alkalommal néptáncosainkkal. Az erdélyi Tusnádfürdővel is kulturális találkozót hoztunk létre 2013.évben, segítve ezzel a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét. 2014.évben láttuk őket vendégül viszonzásként, 2016-ban a Nyugdíjasklub látogatta meg partnervárosunkat. A néptáncosok között közvetlen baráti találkozók történnek évente. 2018-ban írta alá a 2 város vezetése a testvérvárosi szerződést. 2017. évben a  lengyel Serock várossal született testvérvárosi szerződés, kapcsolatunk sajnos még nem alakult.

Programjainkkal célunk, hogy közelebb hozzuk a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését hagyományok ápolása, közösségi értékek közvetítése útján. Tagságunk, önkénteseink több mint fele nyugdíjas korú, ezért a fiatalok kapcsolatának építésére, találkozásaik szerepére nagy hangsúlyt fektetünk. Az Önkormányzattal való együttműködésben a szabadidős programok szervezésével, azokban való segítő közreműködéssel veszünk részt.

Taglétszámunk: a 2019. március 25-i Közgyűlés napján 68 rendes+8 tiszteletbeli tag=76 fő

 A 2019. év megvalósult programjai:

Február

Február 22-én volt Eggenfeldenben a Balatonalmádi-Eggenfelden  Baráti Kör Közgyűlése.

Március

Március 25-én 16.00 órakor Közgyűlés a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Olvasótermében.

Április

Április 4-11-ig Eggenfeldeni diákok látogattak városunkba.

Április 24-én, Szent György napján Kőszegen  Bejegyzés a Szőlő Jövésnek Könyvébe –

Nyitragerencséri barátaink részvételével.

Április 24-28-ig Jubileumi kirándulás Eggenfeldenbe, a két egyesület 20 éves 

                      évfordulójának  megünneplésére.

Útközben a Világörökség részeiből látogattunk meg néhányat, így  oda-és visszaúton a dél-csehországi meseváros mesés várát, Cesky Krumlovot, a festői Hallstattot, a világ legrégebbi bányájával. Az Eggenfelden rejtelmeit profi idegenvezető vezetésével ismertük meg, a Stadtkirche tornyából tekinthettünk a városra, s a tégla-templom építészetébe is belekóstolhattunk. Eggenfeldeni barátainkkal közös hajókiránduláson vettünk részt Schärdingből  az Inn-en. Meglátogattuk a Reichesbergi Szt Ágoston Kolostort. Részt vettünk a Bajor sörfesztiválok első fesztiválján Eggenfeldenben, a Gerner Dulton. Egész napos ünnepség keretében ünnepeltük meg a 20 éves jubileumot. (délelőtt a protokolláris program ebéddel, este vidám zenés vacsora keretében). Hálaadó Szentmisével zártuk Eggenfeldenben is az ünnepet. Egy 19 fős busszal utaztunk 13-an, az Eggenfeldeni programokon 18-an vettünk részt. A lehetséges támogatások (Eggenfelden, Balatonalmádi Önkormányzat) igénybevételével is jelentős anyagi terhet vállaltak az utazók. Benyújtottunk pályázatot a NEA-hoz is, de annak eredménye az utazásig nem volt ismeretes.

Május

Május 3-4. Balatonalmádi város várossá avatásának 30 éves jubileumi rendezvényei. A várostól meghívást kaptak a testvérvárosok küldöttségei és az Eggenfeldeni Baráti Kör képviselői. A közös programokon változó létszámmal résztvettünk.

Májusban   a tradicionális   Orbán nap Nyitragerencséren az EU-s választások miatt elmaradt.

Július – Augusztus

Az Almádi Napokon július 12-14.között,  a Hungarikum Fesztiválon júliusban és a Borfesztiválon augusztus 2-20. között  barátaink kisebb-nagyobb csoportokkal ellátogattak hozzánk  Eggenfeldenből, Nyitragerencsérről.

Augusztus 20-án Eggenfeldeni, Nyitragerencséri barátaink résztvettek nemzeti ünnepünkön, 19-én a Nyitragerencséri Hagyományőrző csoport fellépett a Borfesztiválon..

Szeptember 8. Nyitragerencséren Falunap- Rózsák Ünnepe (Almádi látogatása elmaradt.)

Szeptemberben a Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium 9.A osztály diákjai Eggenfeldenben töltöttek egy hetet. Gazdag programot biztosítottak számukra barátaink.

December

December 12-22. Karácsonyi vásár Eggenfeldenben. Szentesi István Mártival együtt magyar termékek árusításával vesz részt a vásáron.

Az év folyamán

A felkészülés keretében, s a nyelvi nehézségek enyhítése érdekében már 2017. szeptemberétől német nyelvtanfolyamot indítottunk tagságunk körében. Kurucz István tagtársunk vállalta a német nyelv oktatását, betegsége miatt ősztől Tüű Ferencné vette át az oktatást, majd féléves szünet után ezév őszén tovább tanulhattak társaink Kurucz István tanításával.

Programjaink megvalósulását, működésünket a NEA támogatás mellett Balatonalmádi Város Önkormányzatának támogatása segítette. Hálásan köszönjük a segítséget.

Balatonalmádi, 2019.november 25.

Silló Piroska

elnök