Az egyesület  célja,   hogy az Eggenfelden és Balatonalmádi között fennálló testvérvárosi kapcsolat  révén segítse a két város tevékenységét és találkozását, Magyarországról és Balatonalmádiból Németországba érkezők látogatását, a magyarok és németek belföldi találkozóit, a két ország közötti információcserét,  a két város intézményeinek támogatását, közelebb hozza a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését.

 Az egyesület koordinálta Balatonalmádi más testvértelepüléseivel való kapcsolattartását is, segítette a közös rendezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöttét és fejlődését. Így a  szlovák magyarlakta Nyitragerencsérrel való kapcsolat fejlesztését, valamint a Finnországi Kalajokival és az Olaszországi Bibionéval való kapcsolatok létrejöttét is.

 2006.évben megvalósult programjaink:

 január 9-18. a Finnországi Kalajokiban a testvérvárosi kapcsolat előkészítése– 4 fő

január 25. Részvétel Eggenfeldenben a Baráti Kör évfordulós ünnepén – 4 fő

február 16. Balatonalmádi Város Önkormányzatának határozat-előkészítésében részvétel – a finn Kalajoki és az olasz Bibione testvérvárosi szándéknyilatkozata – 2 fő

február 24-25.  közreműködés a Bibionéval közös TownTwinning EU-s projekt előkészítésében – 4 fő részvételével

március 15. Nyitragerencsér polgármestere, Finta Rudolf a Veszprém megyei Önkormányzat Pro Comitatu díját kapta a testvértelepülési együttműködésben (Zoboralja-Keletbalaton) végzett munkájáért – előkészítés, programszervezés, hossteskedés – 2 fő

április 17-május 7. 2 Eggenfeldeni diák (Simon Schreiber és Péter Knoll) a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumban hospitált, közreműködés szabadidő programjaik lebonyolításá-ban – 10 fő vegyes korosztály

április 26. Közgyűlés Balatonalmádiban (beszámoló és tervek elfogadása – a finnek életének bemutatása kísérőrendezvénnyel)– 50 fő részvételével

május 5-7. Részvétel az Eggenfeldeni testvér baráti kör éves Közgyűlésén (éves programegyeztetéssel egybekötve, a találkozások előkészítése) – 4 fő

május 15-19. Eggenfeldeni általános iskola látogatása Balatonalmádiba (50 fő)

fogadás a Városházán, iskolalátogatás, német és angol órán részvétel, közös kirándulás – összesen 110 fő részvételével, amelyből 100 általános iskolás korú

május 20-21. Almádi Öregfiúk meccse Nyitragerencséren, Orbán napi Szőlőszentelés

– 30 fő balatonalmádi önkéntesünk részvételével

május 25-28. Eggenfeldeni Baráti Kör kirándulása Balatonalmádiba

Együttes est a Balatonalmádi Baráti Társaság Tagjaival vacsorával és zenével70 német + 45 magyar részvételével

Június 2-5. Horgászpünkösd a testvértelepülések részvételével – 10 vendég +10 fő önkéntesünk segítségével – a rendezvény többi résztvevője 200 fő

Június 7-14. Almádi focista ifjak részvétele a Kalajoki Homokfoci versenyen – 13 fő 16-17 éves fiatal kiutazása, utazásuk megszervezésében további 5 fő részvétele – összesen 150 fiatal vett részt.

Június 19-26.Eggenfeldeni középiskola látogatása Balatonalmádiba ( 100 fő német fiatal és 20 fő magyar közreműködéssel)

Július 13-16. Nemzetközi Zenefesztivál Eggenfeldenben A balatonalmádi és a nyitragerencséri ifjú zenenövendékeink részvételével – 20 fiatal 3 6 felnőtt. – összesen 220 fiatal vesz részt.

Július közepe  Ápolóképző iskolák (Eggenfelden-Ajka) találkozása Balatonalmádiban és Ajkán. 50 fiatal részvételével

Augusztus 5. Nyitragerencséri Lakodalmas a Balatoni Lakodalmas rendezvényen. 50 gerencséri + 50 önkéntesünk részvételével- a rendezvényen több ezren vettek részt.

Augusztus 11-20. Nyitragerencséri fellépők az Almádi  Borfesztivál színpadán 11-én

Eggenfeldeni csoport látogatása – ajándékozás 18-19-én

B.almádi- Nyitragerencsér Öregfiúk meccse Balatonalmádiban 12-én

Többezer fő közönség mellett 70 fő érintett a programokban.

Augusztus 20. Nyitragerencséri címer elhelyezése az országzászló alatt – 50-50 fő részvételével

Szeptember 19-24. Ungarischer Akzent Németországban – Egyesületi Bajorországi kirándulással egybekötött  programot valósítottunk meg, a magyar kultúra terjesztésének jegyében. A Ringató Balaton néptánccsoportunkkal képviseltük környezetünk zenei és tánc értékeit, magyar gasztornómiánk és turisztikai értékeink bemutatása mellett. Kiutazó 33+18 fő vegyes korosztály, a testvér baráti társaságtól 100 fő részvételével. A program egyesületi szervezésben valósult meg. A fedezetre magántámogatások mellett pályáztunk országos és megyei kiírásokra, céljainkat támogatta a Külföldi Kulturális Kapcsolatok Intézménye és a Vp megyei Önkormányzat mellett testvértelepülésünk Önkormányzata és a Társ Baráti Kör is.

Szeptember 23. Eggenfeldenben FC Kirchberg- Balatonalmádi Öregfiúk futballmérkőzés – 18-18 fő játékban, s 100 fő előtt.

Október 23-29.Kalajoki Gimnázium látogatása a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumban – 15 fiatal részvételével

November – Bibionei konferencia előkészítése

December 3-10 a Balatonalmádi Gimnázium diákjainak látogatása Kalajokiban – 10 fő részvételével

December 14-23. Aktív Részvétel az Eggenfeldeni Karácsonyi Vásáron – 3 fő kiutazásával magyar értékeink terjesztése érdekében

 Balatonalmádi, 2007.március

Silló Piroska

elnök