Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság

2021.évi beszámolója

A 2020-21-es évek különleges évek voltak a Covid-helyzet miatt:

Ezekben az években a korlátozások miatt a taglétszám aktualizálásával sem foglalkoztunk, hisz közösségi tevékenységet sem végezhettünk.

Taglétszámunk: a 2021. május 11-i Közgyűlés napján

66 rendes+8 tiszteletbeli tag=74 fő

Ez év tavaszán már bizakodtunk a korlátozások feloldásában, polgármesterünkkel közösen levelet írtunk a testvérvárosoknak, s terveztünk egy Testvérvárosi Találkozót, ahol megünnepelhettük volna az Eggenfelden és Balatonalmádi városok között kötött testvérvárosi kapcsolat 2020-ban már elmaradt 20 éves jubileumát. Az augusztusi tervezett időpont meghiúsulása után,  október 21-24-re előkészítettünk mindent, de az újabb korlátozások miatt a városok vezetőinek le kellett mondani a találkozót.

Városunknak és testvérvárosaink mindegyikének – az olasz San Michele al Tagliamento kivételével – szándékában áll a kapcsolatok megerősítése és további fejlesztése.

Szeptemberben még volt lehetőség a kapcsolatok építésére.

Serock város kis küldöttséget hívott meg a szeptember 3-6. között megrendezett Szüreti Ünnepükre, amelyben lehetőségem volt Egyesületünket képviselni. Lengyel barátaink testvérvárosi találkozót szerveztek ez ünnep alkalmából gazdag programokkal.

Nyitragerencsér meghívására szeptember 11-én  részt vehettünk néhányan Egyesületünk képviseletében a város képviselőivel együtt a gerencséri Rózsanapi ünnepségen valamint a község önállósulásának 30. évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepen.

Szeptember 20-24 között találkoztunk Carcassonne-i barátainkkal is.

A Balatonalmádiba október 21-24-re tervezett Testvérvárosi Találkozó a korlátozások miatt sajnos elmaradt, bízunk benne, hogy 2022.május-júniusában megtartható lesz.

Eggenfeldeni barátaink is lemondták a Karácsonyi vásárt is Eggenfeldenben.

Igaz, nem tudtuk megvalósítani tervezett programjainkat, de az alapvető működés: honlap tárhely és domain-fenntartás, karbantartás díja, irodai és bankköltségek, könyvelési díj, ügyvédi díj, ajándékok költsége, Turisztikai Egyesület 2 éves tagdíja felmerült.

Működésünket Balatonalmádi Város Önkormányzata anyagilag nem támogatta, de a testvérvárosi közös utazások (Serock, Nyitragerencsér) útiköltségét vállalta.

Egyszerűsített pályázatot nyújtottunk be a NEA-hoz, mely 300 eFt támogatást jelentett 2022. március 31-ig történő felhasználás lehetőségével. Így a minimális fenntartás költségei biztosítottak voltak.

Emlékeztető

A múltunk alapul szolgál a jövőnk építéséhez

Az egyesület  alapításakori célja,   hogy az Eggenfelden és Balatonalmádi között fennálló testvérvárosi kapcsolat  révén segítse a két város tevékenységét és találkozását, Magyarországról és Balatonalmádiból Németországba érkezők látogatását, a magyarok és németek belföldi találkozóit, a két ország közötti információcserét,  a két város intézményeinek támogatását, közelebb hozza a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését. Eggenfeldennel a legszorosabb és a leggazdagabb a kulturális kapcsolat, a bajor-magyar közösségi értékek cseréje sikeres rendezvények keretében valósul meg minden évben. Évente érkezik hozzánk az Eggenfeldeni barátok 50 fős csoportja, akikkel közös programot szervezünk itthon. Az Eggenfeldeni Karácsonyi Vásáron minden évben kínáljuk saját termékeinket, kiállításokon bemutatjuk művészeink, alkotóink műveit. Jubileumainkat méltón megünnepeljük minden esetben, 2019-ben Eggenfeldenben ünnepeltük a két Baráti társaság 20 éves jubileumát. A gimnáziumi diákok egy-egy csoportja évente látogatja egymást.

Az egyesület 23 éves működése során – alapításkori célját kibővítve – koordinálja Balatonalmádi más testvértelepüléseivel való kapcsolattartását is, segíti a közös rendezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöttét és fejlődését.

Így a  szlovák magyarlakta Nyitragerencsérrel évente 2-2 találkozó jött létre. Felvettük a kapcsolatot Nyitragerencsér másik magyarországi testvértelepülésével, Kőszeggel is. A Finnországi Kalajokival és az Olaszországi San Michele al Tagliamento –Bibionéval való kapcsolatok létrejöttét is segítettük, sajnos ez a kapcsolat elhalt. A német testvérváros francia testvérvárosával, Carcassonne-val is közvetlen kulturális kapcsolatot létesítettünk. 2019-ben 3. alkalommal volt vendégünk balett csoportjuk, s mi három alkalommal látogattuk meg őket, egy alkalommal néptáncosainkkal. Az erdélyi Tusnádfürdővel is kulturális találkozót hoztunk létre 2013.évben, segítve ezzel a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét. 2014.évben láttuk őket vendégül viszonzásként, 2016-ban a Nyugdíjasklub látogatta meg partnervárosunkat. A néptáncosok között közvetlen baráti találkozók történnek évente. 2018-ban írta alá a 2 város vezetése a testvérvárosi szerződést. 2017. évben a  lengyel Serock várossal született testvérvárosi szerződés.

Programjainkkal célunk, hogy közelebb hozzuk a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését hagyományok ápolása, közösségi értékek közvetítése útján. Tagságunk, önkénteseink többsége nyugdíjas korú, ezért a fiatalok kapcsolatának építésére, találkozásaik szerepére nagy hangsúlyt fektetünk. Az Önkormányzattal való együttműködésben a szabadidős programok szervezésével, azokban való segítő közreműködéssel veszünk részt.

Balatonalmádi, 2022. január 6.                                

Silló Piroska

                                                                                                          elnök