Szeptember 23-án búcsúztattuk Karl Riedler barátunkat, Eggenfelden korábbi polgármesterét, tiszteletbeli tagunkat az Eggenfeldeni nagytemplomban. Az Almádi Újságban emlékeztünk meg aranynyomot hagyó életéről.

Karl Riedler0002

Búcsú egy igaz baráttól

 

Van egy igaz barátunk, akit különösen értékelünk, akit rendkívülinek és jellemében egyedülállónak találtunk, akinek az egészségéért ebben az évben sokat aggódtunk.

Közel 78 éve egészségben telt, az elesetteket, a betegeket támogatta. Év elején kaptuk a hírt, hogy hirtelen, minden előzmények nélkül rendkívül beteg lett.

Családja szeretete segítette ebben, s kísérte el az utolsó útra.

Volt egy igaz barátunk, akinek a szavát nem hallhatjuk többé, akinek sportos alkatát, mosolyát, vidámságát nem láthatjuk többé, nem beszélhetünk vele soha többé.

Kaptuk a hírt szeptember 12-én, hogy Karl Riedler, testvérvárosunk, Eggenfelden korábbi polgármestere előző nap délutánján elment tőlünk. A mi Charlie-nk, aki Eggenfelden városát több mint 50 évig alakította, jellegére rányomta bélyegét, már nincs többé közöttünk. Eggenfeldenből egy darab most már hiányzik.

Karl  Riedler , mint minden ember semmivel jött a világra, s semmivel ment ki belőle, de aranynyomok sokaságát hagyta maga mögött benne. Számtalan látható nyomot a fizikai világban, s láthatatlanok sokaságát szívünkben, amelyek még sokáig emlékeztetni fognak bennünket a közösségeinkért kifejtett fáradhatatlan munkásságára.

Életművének köszönete és elismerése jeléül sok díjat kapott, közöttük Eggenfelden városa Aranygyűrűjét, Állami Szolgálatért kitüntetést s az Almádiért Érdemérmet is.

1971-től volt városának 2. polgármestere, míg 1990-től 2002-ig Eggenfelden 1. polgármestere volt, s városi tanácsnokként 1966-tól mostanáig dolgozott, a Rottal-Inn Járás képviselője is volt.

Karl Riedler-nek különösen szívügye volt a testvérvárosok kérdése, úgy a francia Carcassone-val, mint velünk, Balatonalmádival. Az egész hivatali ideje alatt szemmel kísérte, támogatta és élettel töltötte meg a testvérvárosi kapcsolatokat. A velünk 1994-ben elkezdődött baráti kapcsolat megpecsételésére Dr Kerényi László Balatonalmádi akkori polgármesterével  2000 októberében írta alá a Testvérvárosi szerződést..

 

Eggenfelden város népe és a testvérvárosok képviselői szeptember 23-án búcsúztak Tőle a város nagytemplomában, ahol  Wolfgang Grubwinkler, a város jelenlegi polgármestere köszönt el mindannyiunk nevében Charlie-tól, az ő búcsúbeszédéből idézek néhány gondolatot:

„ Karl Riedler mindig is egy politikus ember volt, hajtóereje az emberek igazságos együttléte a közösségekben.

Karl Riedler mindig is egy előregondolkodó és stratéga volt, aki messzebb látott a „tányér szélétől” és a „templom tornyától”. A polgárok számára mindig elérhető volt, problémájukat mindig komolyan vette és azokat mindig a megelégedésükre akarta elintézni.

Karl Riedlernek biztos helye van Eggenfelden város történetében és  mindenek előtt az emberek szívében.

A személyes kapcsolat, „odamenni az emberekhez” mindig fontosabb volt, mint hivatala hatalmának külső megjelenítése. Ő egy igazi „népi polgármester „ volt.

Egy volt közülünk.

Karl Riedler számomra egy polgármester, mint fogalom megtestesítője volt és marad is, a hamisíthatatlan és az emberre orientált helyi-politika példája és példaképe.

És Ő egy igazi barát volt.

Charlie! Hálánk és elismerésünk jeléül meghajolunk előtted és életed munkája előtt. Sok nyomot hagytál magad mögött, amelyek messze meghaladják halálodat. Sok minden viseli összetéveszthetetlen kézjegyedet. Veled egy kimagasló személyiséget és egy kiváló embert veszítünk, aki életét természetességgel a közösség szolgálatába állította. Tisztelendő emlékedet hálával fogjuk mindig szívünkben őrizni.„  (WG)

Charlie utolsó üzenete:

az emberi boldogság nem a pénzben és a jómódban rejlik, hanem a szívben, amelyben igaz szeretet és elégedettség lakik.

Mély tisztelettel búcsúzik Karl Riedlertől Balatonalmádi Város Önkormányzata és az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság.

 

Silló Piroska

a Baráti Társaság elnöke

Karl Riedler0001