Saját éves Közgyűlésünket 2020. szeptember 29-én tudtuk megtartani.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság

2020.szeptember 29-i közgyűlésén

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Olvasótermében

Megjelent  35 fő, jelenléti ív mellékelve.

Levezető elnök: Silló Piroska  elnök Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Silló P. elnök köszönti a társaságot, ismerteti a napirendi pontokat.

A Közgyűlés napirendje:

1. Tagsági jogviszonyokról tájékoztatás

2. Beszámoló a 2019.évi testvérvárosi programokról, az egyesület tevékenységéről,

    s az éves  beszámoló elfogadása

3. Tájékoztató a  2020-21.évi lehetőségekről.

A közgyűlésre a meghívót, valamint a 2019.évi munkáról szóló beszámolót mindenki megkapta.

A Közgyűlés napirendjéről a tagok a meghívóból értesültek, ahhoz a Közgyűlés kezdetéig sem, s a jelen Közgyűlésen sem történt kiegészítés, módosítás, azt a tagok egyhangúlag elfogadták.

A levezető elnök felkéri Balikó Ferencnét a jegyzőkönyv vezetésére, annak hitelesítésére Demeter Andrást és Fábián Lászlót, akik ezt elfogadják, majd a tagság is  egyhangúlag elfogadja.

  1. Tagsági jogviszonyokról tájékoztatás

Az elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a két közgyűlés között eltelt időszakban 2 tagtársunk, Fekete László és Gottschall Henrik eltávozott az élők sorából.

Az ezévi Pandémia miatt tagok törlésére, felvételre nem került sor.

Tagsági viszony alakulása:  2019. március 25-én  68 rendes tag és 8 tiszteletbeli tag.

A Taglétszám a Közgyűlés 1.napirendi pontja után 68-2=66 fő rendes tag + 8 tiszteletbeli tag. Összesen 74 fő.

2. Beszámoló a 2019.évi testvérvárosi programokról, az egyesület tevékenységéről,

                          s az éves  beszámoló elfogadása

Silló Piroska elnök ismertette az elmúlt év eseményeit, tevékenységeit ,amit mindenki megkapott írásban is.  /szakmai beszámoló mellékelve/

Az alábbiakat kiemelte az eseményekből:

Április 24-28-ig Jubileumi kirándulást tettünk Eggenfeldenbe, a két egyesület 20 éves 

                      évfordulójának  megünneplésére.

Útközben a Világörökség részeiből látogattunk meg néhányat, így  oda-és visszaúton a dél-csehországi meseváros mesés várát, Cesky Krumlovot, a festői Hallstattot, a világ legrégebbi bányájával. Az Eggenfelden rejtelmeit profi idegenvezető vezetésével ismertük meg, a Stadtkirche tornyából tekinthettünk a városra, s a tégla-templom építészetébe is belekóstolhattunk. Eggenfeldeni barátainkkal közös hajókiránduláson vettünk részt Schärdingből  az Inn-en. Meglátogattuk a Reichesbergi Szt Ágoston Kolostort. Részt vettünk a Bajor sörfesztiválok első fesztiválján Eggenfeldenben, a Gerner Dulton. Egész napos ünnepség keretében ünnepeltük meg a 20 éves jubileumot. (délelőtt a protokolláris program ebéddel, este vidám zenés vacsora keretében). Hálaadó Szentmisével zártuk Eggenfeldenben is az ünnepet. Egy 19 fős busszal utaztunk 13-an, az Eggenfeldeni programokon 18-an vettünk részt. A lehetséges támogatások (Eggenfelden, Balatonalmádi Önkormányzat) igénybevételével is jelentős anyagi terhet vállaltak az utazók.(kb 92eFt/fő) Benyújtottunk pályázatot a NEA-hoz is, de annak eredménye az utazásig nem volt ismeretes.

Szabóné Kormosói Kornélia gazdasági felelős ismertette a pénzügyi beszámolót.

A Tagság a 2019.évi szakmai és pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

  •  Tájékoztató a 2020-21.évi lehetőségekről

Silló Piroska ismertette a 2020-21.évi lehetőségeket.

2020. február 28-án résztvettünk Eggenfeldenben az ottani baráti kör Közgyűlésén, terveztük az éves közös programjainkat. 

2020. június 13-ára tervezett Eggenfelden és Balatonalmádi testvérvárosi szerződés aláírásának 20 éves jubileumi ünnepe Balatonalmádiban a Covid-helyzet miatt elmaradt. A jelenlegi helyzet miatt ezévben erre már nem kerülhet sor.

Álmodtunk egy Boszniai Piramisokhoz való őszi utazásról, mely a jelen határzáras helyzet miatt elmarad. Bízunk benne, hogy az elmaradt programok 2021-ben megvalósulhatnak.

Még nem mondták le Eggenfeldeni barátaink a Karácsonyi vásárt Eggenfeldenben

Éveken át Szentesi István és Márti saját kockázatukra árultak magyar portékákat a vásáron, melyhez nevünket adtuk, s ha lehetőség lesz rá, az idén is vállalták.  

Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el a tagság részéről elnök asszony bezárta az ülést.

                                                           Kmf.

………………………………………..

jkvez.    Balikó Ferencné

 …………………………………….                             ……………………………………….

jk hitelesítő Demeter András                                      jk hitelesítő  Fábián László