Eggenfelden és Carcassonne 40 éve testvérvárosok. 

Eggenfeldenben október elején ünnepeltük együtt ezt az évfordulót

Ajándékunkat az alábbi köszöntővel adtuk át:

Tisztelt Polgármester ……………..Úr/………Úr//Tisztelt képviselő Asszony!

Sehr verehrte Bürgermeister Herr (…….neve) und Herr (…neve)…und. Sehr verehrte Vertreterin Frau (…..neve)
Chers Maires et Représentante!
Köszönjük, a meghívást, köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a szép ünnepen Magyarországról.
Jelképes ajándékot hoztunk az Ön/Önök városának Balatonalmádi városától és a Balatonalmádi Barátoktól.

Wir bedanken uns für die Einladung und wir danken, dass wir aus Ungarn an dieser schönen feierlichen Veranstaltung teilnehmen können.
Wir haben ein symbolisches Geschenk für ihre Stadt aus der Stadt und aus der Freundeskreis Balatonalmádi mitgebracht.
Nous vous remercions profondement ce que nous étions ici á cette féte. La ville et les amis de Balatonalmádi nous vous avons apporté un souvenir symbolique de votre ville.

A két város címerét diófába faragtattuk, és a mi nemzeti színű szalagunkkal kötöttük össze.
A diófa az élet, az örökkévalóság jelképe.
Jelentse ez Önöknek, hogy a két város barátsága virágozzék és több emberöltőn át tartson!
A szalaggal azt a szándékunkat jelezzük, hogy segítünk a barátság építésében.

Wir haben die Wappen ihrer Städte in Holz schnitzen lassen und mit dem Band unserer Nationalfarben zusammengebunden.
Der Nussbaum ist das Symbol des Lebens und der Ewigkeit.
Möge das bedeuten, dass sich die Freundschaft der zwei Städte prosperieren und durch mehrere Generationen halten wird.
Mit dem Band wollten wir unsere Absicht ausdrücken, dass wir am Bau der Freundschaft beitragen.
Les manteaux de bras des deux villes dans une noix nous l’avons fait sculpter et nous l’avons relié à notre ruban tricolore. La noix symbolise la vie et l’éternité.
Laissez cela vous le veut dire pour l’amitié des deux villes de fleurir et lui permettre d’être par plus de générations !
Avec le ruban tricolore que l’intention de nôtre nous indiquons que nous aidons dans l’amitié.

Hoztunk még egy ajándékot az ünnepen résztvevőknek.
Táncot, az élet mozgató erejét.
Az est későbbi részében adjuk át.
A Ringató Balaton néptánccsoportunk van itt velünk, akik már voltak Eggenfeldenben többször, és Carcassonne-ban is táncoltak már a vár tövében és a város közepén, a ….téren.
Kérjük, fogadják ajándékainkat, szívvel, szeretettel.

Ein Geschenk auch für die anderen Teilnehmer dieser festlichen Veranstaltung haben wir mitgebracht.
Einen Tanz, die Bewegungskraft des Lebens.
Er wird später am Abend vorgeführt.
Unsere Volkstanzgruppe Ringató Balaton (Wiegender Balaton) ist mit uns hier. Sie waren mehrmals in Eggenfelden und haben auch schon in Carcassone am Fuße der Burg und in der Mitte der Stadt auf dem Platz……getanzt.
Wir überreichen unsere Geschenke mit Herz und Liebe, nehmen Sie bitte auch so.
Nous avons encore apporté un cadeau pour les participants de cette féte.
Danse, la force motrice de la vie.
Nous le rendons dans la partie dernière du soir.
La groupe de danse Ringató Balaton est ici avec nous qui il y avait déjà plusieurs fois á Eggenfelden, et la groupe a déjá dansé á Carcassonne.
Nous vous offrons des cadeaux avec plaisir.

A barátság városaink, ember-ember, csoport és csoport között jónéhány éve tart, igaz még nem 40 éve, de a fele időt megközelíti már Eggenfeldennel, s közel 10 éve már Carcassonnal is ismerkedünk.

Die Freundschaft hält zwischen einzelnen Menschen, Gruppe und Gruppe, Stadt und Stadt seit gut einigen Jahren, obwohl noch nicht 40 Jahre alt ist, aber sie nähert sich an die Hälfte mit Eggenfelden und es ist schon fast 10 Jahre her, dass wir uns auch mit Carcassone kennengelernt haben.
L’amitié entre nos villes, entre les groupes entre les gens se perpétues á quelques ans.

Eggenfeldenből több csoport járt nálunk, közöttük a Winkler Kapelle, a zeneiskola 2 zenekara is, a néptánccsoport és sok-sok kedves barát.
Találkoztunk már Eggenfeldenben, Carcassonne-ban, és Balatonalmádiban is a Maryse Senesse által vezetett balettcsoporttal. Szívesen látjuk és várjuk Őket és minden kedves bajor és francia barátunkat Balatonalmádiban.

Aus Eggenfelden waren schon mehrere Gruppen bei uns, unter anderen die Winkler-Kapelle, die zwei Musikkapellen der Musikschule, die Volkstanzgruppe und viele-viele liebe Freunde.
Wir haben schon das Programm der Balettgruppe – geführt von Maryse Senesse – in Eggenfelden, Carcassone und Balatonalmádi gesehen. Wir freuen uns auf ihr Kommen und wir würden gern auch alle unsere lieben bayerischen und französischen Freunde in Balatonalmádi begrüßen.
Beaucoup de groupes de Eggenfelden a été á Balatonalmádi comme par example Winkler Kapelle, et deux orchestre de l’école de musique.
Nous avons déjá rencontré plusieurs fois avec le groupe de balet dirigé par Maryse Senesse á Eggenfelden mais aussi á Carcassonne et á Balatonalmádi.
Nous attendons les amis francais et bavarois avec plaisir á Balatonalmádi en Hongrie.
Ha az emberek közötti barátság él, élteti a városok partneri kapcsolatát.
Bízunk benne, hogy mindig lesz fiatal és idős, aki élteti a kapcsolatot.

Éljen is virágozzék Eggenfelden és Carcassonne testvérvárosi kapcsolata örökké!

Wenn die Freundschaft unter den Menschen lebt, belebt es auch die Partnerbeziehung der Städte.
Wir haben das Vertrauen, dass es genug Jüngere und Ältere gibt, die diese Beziehung weiterpflegen.

Es lebe und prosperiere die partnerstädtische Beziehung zwischen Eggenfelden und Carcassone (bis in die Ewigkeit)!
Si l’ amitié vivet entre les gens, les deux villes vont se dévélopper. Nous espérons qu il y aura toujours des jeunes et des vieux qui vont dévélopper l’amitié et la relation.
Vivat la jumelage entre Eggenfelden et Carcassonne et fleuri pour toujours!