Az egyesület  célja,   hogy az Eggenfelden és Balatonalmádi között fennálló testvérvárosi kapcsolat  révén segítse a két város tevékenységét és találkozását, Magyarországról és Balatonalmádiból Németországba érkezők látogatását, a magyarok és németek belföldi találkozóit, a két ország közötti információcserét,  a két város intézményeinek támogatását, közelebb hozza a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését.

Az egyesület koordinálja Balatonalmádi más testvértelepüléseivel való kapcsolattartását is, segíti a közös rendezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöttét és fejlődését. Így a  szlovák magyarlakta Nyitragerencsérrel való kapcsolat fejlesztését, valamint a Finnországi Kalajokival és az Olaszországi San Michele al Tagliamento –Bibionéval való kapcsolatok létrejöttét is. A német testvérváros francia testvérvárosával, Carcassonne-val is közvetlen kulturális kapcsolatot létesítettünk.

 Programjainkkal célunk, hogy közelebb hozzuk a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését. Miután turizmusból élő városhoz kapcsolódik szervezetünk tevékenysége, így programjaink egy része is  turisztikai célokat szolgál. Minden korosztályhoz szólni kívánunk.

Egyrészt, hogy a városunkba érkező vendég itt jól érezze magát, és visszatérjen, s olyan kapcsolatok alakuljanak ki, amelyek hosszú távon is e célt szolgálják. Ezért a fiatalok kapcsolatának építésére, találkozásaik szerepére nagy hangsúlyt fektetünk. Programjaink nagyobb hányada az ifjúságot érintik továbbra is. Amellett, hogy  tagságunk, önkénteseink több mint fele nyugdíjas korú. Az Önkormányzattal való együttműködésben a szabadidős programok szervezésével, azokban való segítő közreműködéssel veszünk részt.

 Taglétszámunk: 68 fő (2012.április 26.Közgyűlés napján)

 2012.évi tevékenységünk:

 2012.év áprilisában részt vettünk  Eggenfeldenben a Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Kör éves közgyűlésén,ahol egyeztettük ezévi közös programjainkat.

 2012. április 26.Közgyűlést tartottunk  Balatonalmádiban  a Vörösberényi Kultúrházban.

 Április 23-30-ig 36 Eggenfeldeni diák 3 kísérővel tartózkodott városunkban, szállásukról gondoskodtunk és programjaik megszervezésében közreműködtünk.

 Május 9-12. között Almádi Városa Európa Napokat szervezett a testvérvárosok küldötteinek részvételével. A délelőtt-délutáni programok a Környezetvédelem jegyében Konferencia és Workshop a résztvevőknek, a szerda esti, csütörtök esti, péntek délutáni és esti programok nyíltakvoltak, jó alkalom volt a baráti kapcsolatok építésére.

A Város minden testvértelepülése  képviseltette magát.

 Május Orbánnapi Vigadalom Nyitragerencséren. Kis küldöttséggel képviseltettük magunkat.

 Június 7-10. között volt Eggenfeldeni barátaink Magyarországi kirándulása. (Rozs Gyula pincéjénél június 7-én tölthettünk el egy közös, kellemes estét, valamint 8-án egy Grillestet szerveztünk számukra, ahol szintén együtt lehettünk barátainkkal, Kirándulásaik megszervezésében közreműködtünk, valamint az idegenvezetést adtuk, Budapesten, Székesfehérvárott jártunk)

 Június 10-17.között az Almádi Gimnázium diákjai utaztak  Eggenfeldenbe, családi kapcsolatok építése mellett az eggenfeldeni baráti társaság segítette kinti programjaikat.

A finnországi Kalajoki is rendszeres kapcsolatot ápol az Angol-magyar Kéttannyelvű gimnáziummal.

Augusztusban a Borfesztivál idején találkozhattunk Almádiban testvérvárosi barátainkkal.Vendéglátásukban résztvettünk.

 Október 6-7-én Nyitragerencséren Rózsaünnep, 6 baráti társasági tag és város néhány képviselője alkotta az utazó csoportot Egy felvidéki kirándulást terveztünk, amely sajnos elmaradt megfelelő támogatás hiányában.

 Ugyanekkor ünnepeltük Eggenfeldenben a Gotischen Kastl 500 éves évfordulóját, ahol a várost 6-an képviseltük, s a városnak Almádi népi iparművészünk, Fodor Mária szőttesét ajándékoztuk,s az ünnep keretében elhunyt barátainkról is megemlékeztünk.

 Az Eggenfeldeni Karácsonyi vásáron immár hagyomány, hogy magyar bort, pálinkát és némi jellegzetes harapnivalót kínáltunk, Szentesi István és családja részvételével bajor barátainknak.

 A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület tagja vagyunk, amely jelenleg csak a tagdíj fizetésében nyilvánul meg.

 Balatonalmádi, 2013.január 23.

                                                                                  Tisztelettel

                                                                                                               Silló Piroska

                                                                                                                  elnök