Ez év tavaszán már bizakodtunk a korlátozások feloldásában, polgármesterünkkel közösen levelet írtunk a testvérvárosoknak, s terveztünk egy Testvérvárosi Találkozót, ahol megünnepelhettük volna az Eggenfelden és Balatonalmádi városok között kötött testvérvárosi kapcsolat 2020-ban már elmaradt 20 éves jubileumát.

Városunknak és testvérvárosaink mindegyikének – az olasz San Michele al Tagliamento kivételével – szándékában áll a kapcsolatok megerősítése és további fejlesztése.

A levelek alant olvashatóak.

Sajnos a Pandémia eltörölte a program megvalósíthatóságát.

Az augusztusi tervezett időpont meghiúsulása után,  október 21-24-re előkészítettünk mindent, de az újabb korlátozások miatt a városok vezetőinek le kellett mondani a találkozót.

Tisztelt Polgármester Úr!

Településeink választott polgármesterei ünnepélyesen testvérvárosi szerződést kötöttek 2018-ban Tusnádfürdőn. Annak kapcsán, hogy mindkét településen új városvezetés kezdte meg munkáját, szeretnék bemutatkozni, és a bemutatkozást egy személyes találkozóval megerősíteni, amennyiben a rendkívüli világjárvány által felmerült helyzet lehetővé teszi azt.

Magyarországon önkormányzati választások zajlottak 2019. október 13. napján, melynek során bizalmukkal tiszteltek meg a városlakók, így megköszönve Keszey János polgármester úr 13 évi munkáját, melyet városunk érdekében tett, hivatalba léptem. 13 éve élek Balatonalmádiban, korábban országgyűlési képviselőként tevékenykedtem, környezetmérnöki, illetve jogász diplomával rendelkezem. Célom, hogy Balatonalmádit szolgáljam, a település életét független polgármesterként fellendítsem és friss tartalommal töltsem meg. Ezért szeretném testvérvárosainkkal a kapcsolatot új dimenzióra emelni, mely mindkét fél részére gyümölcsöző és hasznos lehet.

A testvérvárosi szerződés célja, hogy városaink lakói baráti kapcsolatot tartsanak fenn egymással, együttműködjenek cserekapcsolatok révén a kultúra, sport, oktatás, művészetek, környezetvédelem, turizmus, gazdaság területén. Elősegítjük a párbeszédet önkormányzataink, a városunkban működő gazdasági és civil szervezetek és az ifjúság körében, valamint kifejezzük szándékunkat a nemzetközi baráti kapcsolatok építésére és ápolására.

Bízom benne, hogy élénk együttműködés alakul ki városaink között, melyet rendszeres találkozókkal, a korábbi jó kapcsolat ápolásával, a különböző területeken felmerülő együttműködések révén megerősíthetünk.

Kérem, fogadják el meghívásomat Balatonalmádiba, a 2021. augusztus 20.-án, Nemzeti Ünnepünk alkalmából, melynek során –egy testvérvárosi találkozó keretében – ismerkedéssel egybekötve megerősíthetjük kapcsolattartási szándékunkat.

A választások óta az önkormányzatok tevékenységének fókuszát a Pandémia a saját életük védelmére, alakítására irányította, de nem feledkeztünk el barátainkról. Elmaradt az Eggenfeldennel kötött testvérvárosi szerződés megkötésének 20 éves jubileumi ünnepe is, melyet e találkozóval egybekötve pótlólag megünnepelnénk.

Várva megtisztelő válaszát 

Szívélyes üdvözlettel:    

Dr. Kepli Lajos

polgármester

Balatonalmádi, 2021. május

Balatonalmádi városa a partnervárosi kapcsolatok terén elsőként 1997-ben kezdeményezett barátságot Eggenfelden városával, amelyet 2000 októberében testvérvárosi kapcsolattá erősítettek meg.

Mindkét városban 1998-ban megalakultak a baráti körök, amelyek a városok közötti partnerséget támogatják és élettel töltik meg. Az eltelt 22 év bebizonyította, hogy a két egyesület kapcsolatai erősek és élénkek.

Egyesületünk, az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság, nevét megőrizve mindegyek testvérvárosi kapcsolat létrejöttét és fejlődését, a kapcsolattartást, a közös rendezvények szervezését koordinálja, segíti.

Városunk 1997. augusztus 20-án aláírt szerződéssel lépett partnerségre a felvidéki Nyitragerencsérrel a Kelet-Balatoni Kistérség és a Zoboraljai Kistérség kapcsolatépítése keretében. A Nyitragerencsérrel való kapcsolat fejlesztését évente 2-2 találkozó megszervezésével segítettük.

2006-ban fejezte ki szándékát testvérvárosi kapcsolat létesítésére Balatonalmádi és a Finnországi Kalajoki városa, melynek létrejöttét segítettük, 1-1 akciót megszerveztünk, szeretnénk ennek újjáélesztésében is közreműködni.

Ugyancsak 2006-ban kötött városunk az olasz San Michele al Tagliamento – Bibionével, mely tartalommal való megtöltése – egy környezetvédelmi pályázaton való sikeres részvételen kívül – nem sikerült.

Az erdélyi Tusnádfürdővel a barátkozást 2013-ban kezdtük erdélyi találkozóval, melyet 2014-ben viszontlátogatás követett. (néptánccsere okán). A városok 2018-ban kötöttek testvérvárosi szerződést.

A lengyel Serock várossal 2017-ben született testvérvárosi szerződés.

A népek barátsága a legjobb út a békéhez. Ezt a békét megbecsülni és megtartani csak a szomszédokkal való jó kapcsolatokon keresztül lehetséges.

Az igazi barátság és a népek közötti valódi megértés szellemében kívánjuk a partneri kapcsolatot és a találkozásokat továbbra is ápolni és hidakat építeni ország és ország  és mindenek előtt ember és ember között.

Várjuk a városunk által kezdeményezett találkozót, s bízunk baráti városaink részvételében, hogy kapcsolatunk  fejlesztésében közreműködhessünk. 

Balatonalmádi, 2021. május 21.

                                                                       Barátsággal

                                                                                              Silló Piroska

                                                                                                  elnök

Vorstellung der neuen Stadtführung von Balatonalmádi. Ratifikation und Bekräftigung unserer Partnerstadtbeziehung.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Biber!

Die gewählten Bürgermeister unserer Gemeinden unterzeichneten die Partnerschaftsurkunde im Jahre 2000 in Balatonalmádi, und dies wurde ratifiziert im Jahre 2001 in Eggenfelden.  Aufgrund der neuen Errichtung der Stadtführung in Balatonalmádi möchte ich mich vorstellen und die Vorstellung durch eine persönliche Begegnung bestärken, sofern es die Lage durch die Pandemie ermöglicht.

Es waren Wahlen in Ungarn am 13. Oktober 2019, wodurch die Bewohner der Gemeinde mich mit ihrem Vertrauen beehrten, infolgedessen- bedankt bei dem früheren Herrn Bürgermeister János Keszey für die 13 Jahre lange Tätigkeit zugunsten unserer Stadt- trat ich in Amt.

Ich lebe seit 13 Jahren in Balatonalmádi, früher war ich tätig als Landtagsabgeordneter, und verfüge über ein Diplom als Umweltschutzingenieur und Jurist. Meine Zielsetzung ist, Balatonalmádi zu dienen, das Leben der Gemeinde als unparteilicher Bürgermeister aufzuschwingen und mit frischem Inhalt  zu füllen. Aus diesem Grund habe ich vor, die Beziehung mit unseren Partnerstädten in eine neue Dimension zu heben, die für beide Partner fruchtbringend und vorteilhaft ist.

Der Zwech der Partnerschaftsurkunde ist, dass die Bewohner unserer Städte freundschaftliche Kontakt  pflegen, zusammenarbeiten durch Austausch auf dem Gebiet von Kultur, Sport, Künste, Edukation, Umeltschutz, Turismus, Wirkschaft. Wir fördern das Gespräch zwischen unsere Stadtführungen, die Wirtschaftsorganisationen und Zivilgesellschaften, Vereinen, Jugendlichen, und ferner betonen wir unsere Absicht, die internationalen freundschaftlichen Beziehungen zu pflegen.

Ich vertraue darauf, dass es sich zwischen unseren Städten eine rege Beziehung bildet, die wir durch regelmässiges Treffen, durch die Pflege der früheren guten Bezieungen und durch die Zusammenarbeit auf den verschiedene Gebieten bestärken können.

Hiermit möchte ich Sie herzlichst in Balatonalmádi zum Feiern des Nationalfeiertages von Ungarn einladen, am 20. August 2021, während dessen wir unsere Absicht zur Partnerschaft bestärken und einander kennenlernen können.

Der Focus der Tätigkeit der Gemeindestadtraten wurde durch die Pandemie gerichtet, doch wir haben unsere Freunde nicht vergessen. Der Jubiläumsfeier der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde von Eggenfelden und Balatonalmádi ist in 2020 ausgeblieben, daher möchten wir dies zu dieser Gelegenheit auch nachholen.

Mit freundlichen Grüssen:

Dr. Kepli Lajos

Bürgermeister von Balatonalmádi

Balatonalmádi, Mai 2021

Die Stadt Balatonalmádi hat mit der Stadt Eggenfelden als erste Gemeinde auf dem Gebiet der Partnerstadtbeziehungen eine Freundschaft initiiert, die in Oktober 2000 zu einer Partnerstadtverbindung verstärkt wurde.

Im Jahre 1998 wurden in beiden Städten Freundeskreise gegründet, die die Partnerschaft unterstützen und mit Leben erfüllten. Die vergangenen 22 Jahre erweisen die starke und lebhafte Verbindung der beiden Vereine.

Unser Verein, der Eggenfelden-Balatonalmádi Freundeskreis, koordiniert das Entstehen und die Entwicklung der Beziehungen der jeweiligen Partnerstadt, und ist bei der Kontaktpflege, und Organisation von Ereignissen behilflich, wobei der Name des Vereines beibehalten wird.

Unsere Gemeinde hat im Jahre 1997. mit Nyitragerencsér im Oberland im Rahmen von einer Kontaktbildung der Mikro-Regionen Ost-Balaton und Zobor-Gebiet in Partnerschaft getreten. Wir helfen bei der Kontaktpflege mit Nyitragerencsér durch die Organisierung von jeweils zwei Treffen jährlich.

Im Jahre 2006 äußerte die Stadt Kalajoki aus Finnland seine Absicht eine Partnerschafts-Beziehung mit Balatonalmádi zustande zu bringen, dabei waren wir bei der Organisation jeweils mit einer Aktion behilflich, und wir beabsichtigen, bei der Wiederbelebung der Beziehung auch beteiligt zu sein.

Ebenfalls im Jahr 2006 wurde mit der Stadt San Michele al Taglamento-Bibione in Italien ein Partnerstadtvertrag abgeschlossen, jedoch hat es gescheitert, den Kontakt mit Inhalt zu erfüllen.

Mit Tusnádfürdő in Siebenbürgen hat unsere Freundschaft 2013 mit einem Treffen in Siebenbürgen angefangen, gefolgt von einem Rückbesuch im Jahre 2014. Die beiden Städte haben Partnerstadtvertrag in 2018 geschlossen.

Mit der Stadt Serock in Polen wurde im Jahre 2017 der Vertrag abgeschlossen.

Die Freundschaft der Nationen ist der beste Weg zum Frieden. Diesen Frieden zu schätzen und zu erhalten ist durch die guten Kontakte mit den Nachbarn möglich.

Im Geiste der wahren Freundschaft und des echten Verständnisses beabsichtigen wir die partnerschaftlichen Beziehungen und Begegnungen weiterhin zu pflegen und Brücken zwischen Ländern und vor allem Menschen zu schlagen).

Wir sehen einem von Balatonalmádi angeregten Treffen gern entgegen und hoffen dabei auf die Teilnahme unserer freundlichen Städte, damit wir bei der Entwicklung unserer Zusammenarbeit mitwirken können.

Balatonalmádi, Mai 21. 2021

                                                                                         Mit freundlichen Grüssen:

Piroska Silló       

1.Vorsitzende

Introduction of the new city governance in Balatonalmádi. Affirmation and boost of our sister city relationship.

The elected mayors of our cities have signed a declaration of intent to become sister cities in 2006. Since Balatonalmádi has a new city governance, let me introduce myself and to strengthen these introduction, please accept my invitation to a personal meeting, in case it is enabled by the extraordinary pandemic situation.

There were elections in Hungary on 13th October 2019, in the course of which the citizens honoured me with their confidence. This way, thanking the 13 year duty of the former Mayor Mr. János Keszey he made to the benefit of our town, I have come into office. I have been living in Balatonalmádi for 13 years, earlier I was a member of parliament, and graduated as environmental engineer and as a master of laws. My aim is to serve Balatonalmádi, to boost the life of the community and to fill it by fresh content as a Mayor independent from party. Therefore, I would like to raise the relationship of our sister towns to a new dimension, which can be fruitful for both parties.

The goal of a sister city agreement is to keep friendly contact to each other, to cooperate by exchange connections (relationships) in the field of culture, sport, education, art, tourism, environs, and economy. We take part in cooperate between our communities, and the cities’ economic and civil organisations, the youth, and express the intention to build up and keep the international friendly connections (relationships).

Hopefully (Inkább I think we both have the intention to sign a sister town agreement, that would be an honour for us to enter into a contract with your town Kalajoki.

I believe in an intensive cooperation between us, that we can strengthen by regular meetings, and this way we can keep in touch.

Please, accept my invitation to Balatonalmádi in the period from 18 to 21. August 2021, on the occasion of the Hungary’s National Holiday. It also provides an opportunity for the intention to strengthen the relationship between us and to get known better each other.

Although, since the elections the main point of the community work has been focusing on the defence of the own life due to the pandemic situation, we did not forget our friends. As previously the 20th anniversary of the agreement with Eggenfelden had to be cancelled, it would could be additionally celebrated, and the agreement of Kalajoki and Balatonalmádi can also be signed.

Waiting for your kind reply (A következőképpen fejezi ki az angol  I look forward to your reply  vagy I look forward to receiving your reply.

Yours sincerely

Dr. Kepli Lajos    

Mayor  

The city of Balatonalmádi initiated a sister town relationship with Eggenfelden in Germany, as first sister town contact, and this was confirmed in October 2000 to a sister town agreement.

In 1998 there have been established friendship associations in both towns so as to support the partnership and fill it with life. The last 22 years prove the intense and strong relationship between the associations.

Our association, the Eggenfelden-Balatonalmádi Friendship Association coordinates the establishment and growth of all partner town relationships, it is helpful in caring connections, organisation of events,  in the mean time the original name of the association was kept.

Our Community entered into partnership with Nyitragerencsér in Slovakia Upperland in 1997, within the frame of contact formation of the micro regions East-Balaton and Zobor. We help by organising two meetings yearly to maintain contact.

In 2006 the city of Kalajoki in Finland voiced its intention to manage a partnership-relationship with Balatonalmádi, in the course of this we gave a helping hand by organising one action, and we intend to participate in the revival of the contact.

Also in 2006 San Michele al Tagliamento in Italy entered into an agreement with Balatonalmádi, the relationship is calling for further contacts.

 Our friendship with Tusnádfürdő from Transylvania started by a meeting in 2013, followed by another one in 2014. It came to a Partner town agreement in 2018.

The agreement with the city Serock in Poland was concluded in 2017.

The friendship of nations is the best way for keeping peace. It is possible to appreciate and preserve it through the amicable contact with the neighbours.

In the spirit of the true friendship and real appreciation we intend to cultivate the partnership relations and meetings further on, to bridge the gap between countries and people.

We are looking forward to our meeting that Balatonalmádi initiated, and hope for the participation of our friendly cities, in order to play a part in the development of our cooperation.

Balatonalmádi, 21 Mai 2021

                                                                                         With best regards:

Piroska Silló

                                                                                                                                     Chairwoman