Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság

2015.évi beszámolója

Az egyesület  alapításakori célja,   hogy az Eggenfelden és Balatonalmádi között fennálló testvérvárosi kapcsolat  révén segítse a két város tevékenységét és találkozását, Magyarországról és Balatonalmádiból Németországba érkezők látogatását, a magyarok és németek belföldi találkozóit, a két ország közötti információcserét,  a két város intézményeinek támogatását, közelebb hozza a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését. Eggenfeldennel a legszorosabb és a leggazdagabb a kulturális kapcsolat, a bajor-magyar közösségi értékek cseréje sikeres rendezvények keretében valósul meg minden évben.

Az egyesület 13 éves működése során – alapításkori célját kibővítve – koordinálja Balatonalmádi más testvértelepüléseivel való kapcsolattartását is, segíti a közös rendezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöttét és fejlődését.

Így a  szlovák magyarlakta Nyitragerencsérrel való kapcsolat fejlesztését évente 2-2 találkozó megszervezésével és lebonyolításával segítettük és segítjük továbbra is. A Finnországi Kalajokival és az Olaszországi San Michele al Tagliamento –Bibionéval való kapcsolatok létrejöttét is segítettük, terveinkben szerepel a kapcsolatok fejlesztése, a konkrét kapcsolattartás tartalmának közös meghatározása. A német testvérváros francia testvérvárosával, Carcassonne-val is közvetlen kulturális kapcsolatot létesítettünk.2 alkalommal volt vendégünk kulturális csoportjuk, s mi egy alkalommal látogattuk meg őket néptáncosainkkal (utoljára 9 évvel ezelőtt). E kapcsolatot fel akarjuk újra eleveníteni, és a fejlődést elősegíteni. Az erdélyi Tusnádfürdővel is kulturális találkozót hoztunk létre2013.évben, segítve ezzel a partnervárosi kapcsolat létrejöttét. 2014.évben láttuk őket vendégül viszonzásként.

Programjainkkal célunk, hogy közelebb hozzuk a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését hagyományok ápolása, közösségi értékek közvetítése útján.  Miután turizmusból élő városhoz kapcsolódik szervezetünk tevékenysége, így programjaink egy része is  turisztikai célokat szolgál:  városunkba érkező vendég itt jól érezze magát, és visszatérjen, s olyan kapcsolatok alakuljanak ki, amelyek hosszú távon is e célt szolgálják. Tagságunk, önkénteseink több mint fele nyugdíjas korú, ezért a fiatalok kapcsolatának építésére, találkozásaik szerepére nagy hangsúlyt fektetünk. Az Önkormányzattal való együttműködésben a szabadidős programok szervezésével, azokban való segítő közreműködéssel veszünk részt.

Taglétszámunk: a 2014.évi 77 fő-ről 85 főre növekedett (2015.május 20.Közgyűlés napján)

 A 2015. év is gazdagodott programokkal, baráti kapcsolatokkal.

Február

Február 13-20 között 4 fős küldöttséggel Finnországban, Kalajoki testvértelepülésünkön jártunk felújítani és tartalommal feltölteni e kapcsolatot. Megismertük az oktatási és egészségügyi rendszerüket, partneriskolákat kerestünk és találtunk saját iskoláinknak, feltérképeztük az együttműködés lehetőségeit. A  júliusi Finnugor napokra invitáltuk őket.

Február 27-március 1. Küldöttségünk részt vett Eggenfeldenben a Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Kör Közgyűlésén.

Március

Eggenfeldeni diákok tettek látogatást városunkban. Rainer Nieberle tanár úr az Eggenfeldeni Gimnázium minden évben más-más osztályát hozza el hozzánk, hogy a fiatalok képet kapjanak a bajor-magyar kapcsolatról és Balatonalmádiról.

Eggenfeldeni barátainkkal egyeztettük jövőbeli elképzeléseinket.

 Április

Április 10-14-ig 2 héten át szakmai tapasztalatcserén vett részt 2 finn tanár városunkban és környezetében. Februári látogatásunk első hozadékaként  egy Kalajoki Szakiskola nemzetközi referense, Virpi Keinonen és egy építész szaktanára Katja Lahti jött el hozzánk, tapasztalatot szerezni tanári asszisztensként, megismerni a helyszínen a kapcsolatok további építésének lehetőségét. 2 iskolában vettek részt az oktatásban és emellett még 5 iskolában tettünk látogatást Veszprémben, Várpalotán, Zircen, Siófokon, s természetesen a Kéttannyelvű Gimnáziumunkban is, akik 8 éve testvérkapcsolatot ápolnak Kalajoki egyik gimnáziumával.  Kulturális programokat is szerveztünk számukra, az iskolai tapasztalok mellett építészeti, turisztikai, kulturális élményben is volt részük. Szakmai gyakorlati helyszín tekintetében a Ramada Hotel és a Turisztikai Egyesület nyilvánította ki fogadókészségét. Egyesületünk tagjai látták őket vendégül egy-egy családi vacsorára, ebéddel a fogadó intézmények vendégelték meg őket. Köszönet az iskolák igazgatóinak, munkatársainak, Balatonalmádi és Alsóörs polgármesterének,  és minden tagtársunknak a fogadásukban való részvételért.

Bízunk az iskolák és fogadó intézmények épülő kapcsolatában.

Április 23-24-i ünnepélyes keretek között írta alá Nyitragerencsér testvértelepülésünk Kőszeggel is a testvérvárosi szerződést.

Április 26-án interjúban tájékoztattam a Veszprémi Egyetem Turisztikai Tanszékének hallgatóját testvérvárosi kapcsolatainkról.

Május

30-31-én kis csoportunnkal résztvettünk az immár 2.évtizede hagyományosan megrendezésre került Orbán napi Vigadalmon Nyitragerencséren. A régi barátság ápolása mellett építettük ismereteinket a Felvidéken. Hazafelé utunkon meglátogattuk Magyarország legrégebbi könyvtárát az Apponyi Kastélyban, majd a több mint 100 éves Tallósi Vízimalmot látogattuk meg,  s a Csallóköz leglátogatottabb Termálfürdőjében frissítettük magunkat Dunaszerdahelyen.

Június

Eggenfeldeni barátaink magyarországi kirándulása. Június 4-7. között 48 bajor barátunk töltött nálunk kellemes napokat. Szentendrén töltöttek egy napot és Visegrádon éjszakáztak, ezt követően érkeztek hozzánk. Részt vettek a Vörösberényi Kultúrházban Tóth Pisti zenész barátunk Máté Péter emlékestjén.  Közös estünket a Lovasi Lovas Csárdában tartottuk.

Július

Július 10-12-én résztvettünk a Finnugor Napokon, ahol a Szoborparkban rendezett kulturális programon élvezhettük egy finn tánccsoport előadását, s a Ringató Balaton Néptánccsoportunk résztvett a megvendégelésükben a Vörösberényi Kultúrházban.

Augusztus

A Borfesztiválon immár hagyományként fellépett a Nyitragerencséri Hagyományőrző csoport, és meglátogatta azt az  eggenfeldeni küldöttség (Helmut Lugeder, Peter Luibl képviselők, Peter Anders és párja részvételével)

A borfesztiváli közös esték mellett az Alsóörsi strandon is vendégül láttuk mindkét csoportot.

20-án avattuk a Tusnádfürdő által adományozott Márton Áron erdélyi katolikus püspök mellszobrát az Öregparkban, ahol néptáncosaink (Ringató Balaton) színesítették a programot.

Eggenfeldeni barátainkkal egyezettük jubileumi programjainkat.

Október

Ez a hónap gazdag programot kínált.

Október 3-4-én volt Nyitragerencséren a hagyományos Rózsák ünnepe, ahol néhány tagtársunk tudott résztvenni.

Ugyanezen a hétvégén tartotta a Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 50 éves jubileumát, ahová Eggenfeldeni barátainkat is meghívtuk.

Október 9-11. között tartotta városunk az Eggenfelden városával között testvérvárosi kapcsolat 15 éves jubileumát. Résztvettünk barátaink fogadásában, és természetesen az ünnepi Közgyűlésen, ahol ajándékot adtunk a Balatonalmádi-Eggenfelden Baráti Körnek e jubileumra emlékeztetve.

A hónap 2.felében a Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium diákjainak egy kis csoportja Eggenfeldenbe látogatott és az Eggenfeldeni Gimnázium Jubileumán vettek részt. Baráti Társaságunk 2 tagja elkísérte őket.

 December

December 9-12. között a Ringató Balaton tánccsoportunkat néhány tagtársunk elkísérte Eggenfeldenbe, akik az eggenfeldeni társ baráti kör Karácsonyi estjén fellépésükkel járultak hozzá az örömteli hangulathoz. Tóth István zenészünk meglepetésként Karácsonyi hangulatú koncerttel bűvölte el bajor barátainkat.

Egyik napunk Eggenfeldeni sétával telt, megismertük a téli Gerni erdőt, és bemutattuk új tagjainknak Eggenfelden városát. Másnap meglátogattuk Burghausenben Európa leghosszabb várát, Altötting kulturális értékeit, s mindkét napon a Karácsonyi vásárok hangulatát élveztük. Családok fogadtak bennünket, s az utolsó estét nagy családként töltöttük együtt.  Hazafelé Ausztriában egy rövid megállóra Mariazellben is megmerítkeztünk a Karácsony hangulatában.

Az Eggenfeldeni Karácsonyi vásáron magyar étkeket és itókát árult Szentesi István  tagtársunk a forgatagban, s az AlmádiArt képviselői is kínálták portékáikat bajor barátainknak.

Programjaink megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott-  NEA-KK-15-SZ-0920 Közösségerősítő hagyományápolás témájú –támogatása biztosította, működésünket pedig a NEA-KK-15-M-1952 számú támogatás segítette Balatonalmádi Város Önkormányzatának támogatása mellett.

Hálásan köszönjük a segítséget.

Balatonalmádi, 2015.december 31.

 

Silló Piroska

elnök