Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság

2020.évi beszámolója

Az egyesület  alapításakori célja,   hogy az Eggenfelden és Balatonalmádi között fennálló testvérvárosi kapcsolat  révén segítse a két város tevékenységét és találkozását, Magyarországról és Balatonalmádiból Németországba érkezők látogatását, a magyarok és németek belföldi találkozóit, a két ország közötti információcserét,  a két város intézményeinek támogatását, közelebb hozza a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését. Eggenfeldennel a legszorosabb és a leggazdagabb a kulturális kapcsolat, a bajor-magyar közösségi értékek cseréje sikeres rendezvények keretében valósul meg minden évben. Évente érkezik hozzánk az Eggenfeldeni barátok 50 fős csoportja, akikkel közös programot szervezünk itthon. Az Eggenfeldeni Karácsonyi Vásáron minden évben kínáljuk saját termékeinket, kiállításokon bemutatjuk művészeink, alkotóink műveit. Jubileumainkat méltón megünnepeljük minden esetben, 2019-ben Eggenfeldenben ünnepeltük a két Baráti társaság 20 éves jubileumát. A gimnáziumi diákok egy-egy csoportja évente látogatja egymást.

Az egyesület 22 éves működése során – alapításkori célját kibővítve – koordinálja Balatonalmádi más testvértelepüléseivel való kapcsolattartását is, segíti a közös rendezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöttét és fejlődését.

Így a  szlovák magyarlakta Nyitragerencsérrel való kapcsolat fejlesztését évente 2-2 találkozó megszervezésével és lebonyolításával segítjük. (Ezévben a Gerencséri látogatások elmaradtak.). Felvettük a kapcsolatot Nyitragerencsér másik magyarországi testvértelepülésével, Kőszeggel is. A Finnországi Kalajokival és az Olaszországi San Michele al Tagliamento –Bibionéval való kapcsolatok létrejöttét is segítettük, sajnos ez a kapcsolat elhalt. A német testvérváros francia testvérvárosával, Carcassonne-val is közvetlen kulturális kapcsolatot létesítettünk. 2019-ben 3. alkalommal volt vendégünk balett csoportjuk, s mi három alkalommal látogattuk meg őket, egy alkalommal néptáncosainkkal. Az erdélyi Tusnádfürdővel is kulturális találkozót hoztunk létre 2013.évben, segítve ezzel a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét. 2014.évben láttuk őket vendégül viszonzásként, 2016-ban a Nyugdíjasklub látogatta meg partnervárosunkat. A néptáncosok között közvetlen baráti találkozók történnek évente. 2018-ban írta alá a 2 város vezetése a testvérvárosi szerződést. 2017. évben a  lengyel Serock várossal született testvérvárosi szerződés, kapcsolatunk sajnos még nem alakult.

Programjainkkal célunk, hogy közelebb hozzuk a partnerváros emberi és kulturális kapcsolatát, egymás megértését hagyományok ápolása, közösségi értékek közvetítése útján. Tagságunk, önkénteseink több mint fele nyugdíjas korú, ezért a fiatalok kapcsolatának építésére, találkozásaik szerepére nagy hangsúlyt fektetünk. Az Önkormányzattal való együttműködésben a szabadidős programok szervezésével, azokban való segítő közreműködéssel veszünk részt.

Taglétszámunk: a 2020. szeptember 29-i Közgyűlés napján

66 rendes+8 tiszteletbeli tag=74 fő

A 2020. év különleges év a Covid-helyzet miatt:

2020. február 28-án résztvettünk Eggenfeldenben az ottani baráti kör Közgyűlésén, terveztük az éves közös programjainkat. 

2020. június 13-ára tervezett Eggenfelden és Balatonalmádi testvérvárosi szerződés aláírásának 20 éves jubileumi ünnepe Balatonalmádiban a Covid-helyzet miatt elmaradt, s az év hátralévő részében sem lehetett pótolni.

Álmodtunk egy Boszniai Piramisokhoz való őszi utazásról, mely az ősszel is tartó határzáras helyzet miatt elmaradt. Bízunk benne, hogy az elmaradt programok 2021-ben megvalósulhatnak.

Saját éves Közgyűlésünket 2020. szeptember 29-én tudtuk megtartani.

Erik Krapf Eggenfeldeni képviselő eladta éttermét és a bútorzatát Balatonalmádinak ajándékozta. Szentesi István szállította Balatonalmádiba. Reméljük városunk hasznosítani tudja a szép bútort.

Eggenfeldeni barátaink a Pandémia miatt lemondták a Karácsonyi vásárt is Eggenfeldenben

Éveken át Szentesi István és Márti saját kockázatukra árultak magyar portékákat a vásáron, melyhez nevünket adtuk, nem volt lehetőség rá, hogy az idén is megtegyék. 

A Város Remény fáján decemberben elhelyeztük a jövőre vonatkozó kívánságunkat a 2018-ban ültetett Barátságfánk üzenetéből:

„Jöhet bármilyen vihar, tombolhat bármilyen erő,

mi egymás barátságát hűen őrizzük, s ápoljuk azt.

Bízunk a közös jövőben.

Éltessen bennünket egészség, harmónia és szeretet!”

„Trotz kräftig tobender Stürme und Kräfte  

bewahren und pflegen wir unsere treue Freundschaft.

 Wir vertrauen der gemeinsame Zukunft.

Bring uns Gesundheit, Harmonie, Liebe!”

Működésünket sem a NEA, sem Balatonalmádi Város Önkormányzata nem támogatta.

Igaz, nem tudtuk megvalósítani tervezett programjainkat, de az alapvető működés (honlap tárhely és domain, egg.közgyűlés költségei, irodai és bankköltségek,az előző évi minimális könyvelési díj – melyek áprilisig merültek fel,) feltételeit a befizetett tagdíjak mellett az elnök által biztosított tagi kölcsön fedezte csak. (150eFt felmerült költségből 60eFt tagi kölcsön)

Nem tudtuk kifizetni az augusztusban esedékes 2021-re vonatkozó Turisztikai Egyesületi tagdíjat sem, a 2020.évi könyvelési díjat sem. Bízunk benne, hogy 2021-ben pótolni tudjuk.

Balatonalmádi, 2021. január 9.                                

Silló Piroska

                                                                                                          elnök