Testvérvárosunk, Eggenfelden meghívására két Balatonalmádiban élő fotóművész, Novák László, Pászti György, valamint Milos József fotóművész ( aki erősen kötődik városunkhoz ) mutatták be alkotásaikon keresztül a Balatont és a Balaton-felvidéket a németországi városban. A kiállításnak az ottani Takarékszövetkezet (Sparkasse) adott otthont, a vendéglátók részéről köszöntőt mondott Leopold Kapsner, a Sparkasse vezetője, Werner Schießl polgármester,valamint Bruno Holzleitner , a Balatonalmádi Baráti Kör elnöke. Balatonalmádit  az Eggenfelden-Balatonalmádi  Baráti Társaság elnöke, Silló Piroska képviselte, ő mutatta be a kiállítást, amit március 24-től április 4-ig látogathattak az érdeklődők.

 

Köszöntő beszéd:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,Kedves barátaim!
 Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Liebe Freunde!
 
 Balatonalmádi Város Polgármestere, Önkormányzata, és az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság nevében szeretettel köszöntöm Önöket!
 Im Namen des Bürgermeisters …der Stadtverwaltung unserer Stadt … und des Freundeskreises Eggenfelden-Balatonalmádi …begrüsse ich Sie bei dieser Ausstellung recht herzlich.
 Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, hogy magunkkal hozhattuk 3 fotóművész alkotásait.
 Ich freue mich sehr, daß wir hier sein können und wir die Werke von unseren 3 Fotokünstler-Freunden mitnehmen konnten.
 Mi, balatoni emberek életünk meghatározó élményeként hordozzuk magunkban a tó és parti vidékének képét, örök sugárzását, változásaiban is roppant állandóságát.
 Wir, die Menschen vom Balaton tragen in uns als bestimmendes Erlebnis das Bild vom See und seiner Uferlandschaft, seine ewige Ausstrahlung und auch die in seinen Veränderungen beharrliche Beständigkeit.
 Mindenkor tartogat valamennyiünk számára élményt, tűnékeny, szinte észrevehetetlen ünnepi pillanatokat e táj.
 Für uns alle hält diese Gegend Erlebnisse, flüchtige, kaum bemerkbare feierliche Momente, bereit.
 Akik ott élünk, tudjuk a legjobban, mily nehéz mindazt megfogalmazni, amit nekünk Almádi és a Balaton jelent. Érékes múltat, gondterhes mát, reményteli jövőt.
 Wir, die wir dort leben, wissen am besten, wie schwer es ist zu formulieren, was Almádi für uns bedeutet. Wertvolle Vergangenheit, ein sorgenvolles Heute, eine hoffnungsvolle Zukunft.
 Évmilliók óta ott is pontosan forog az idő. Tavaszra jő a nyár, az őszt követi a tél.
 Seit Millionen von Jahren dreht sich die Zeit auch dort genau. Auf den Frühling folgt der Sommer, nach dem Herbst kommt die Winter.
 Ám a megújulást nemcsak a természet adja, hanem az benső emberi tűz, az az értékteremtő helyi társadalmi pezsgés, amelynek parazsánál egyre többször, egyre többen – mint itt és most is – melegedhetünk.
 Die Erneuerung geschieht aber nicht nur durch die Natur, sondern durch das innere, menschliche Feuer, durch das rege, wertvolle gesellschaftliche Leben des Ortes, bei deren Glut man sich immer mehr und immer öfter wärmen kann. – wie wir auch hier und jetzt. 
 Múltjában évezredek kultúrája sűrűsödik és gyarapszik naponta előttünk, velünk és általunk.
 In seiner Vergangenheit verdichtet und wächst Tag für Tag vor uns, mit uns und durch uns die Kultur von Jahrtausenden.
 Valaha e helyt rómaiak rakták a falakat, népek vándoroltak. A múltba vesző századokban halászok lesték a vizet, vadászok hajtották az erdőket. Mesterkezű kőfaragók formálták a permi vörös homokkövet. Román stílusú, gótikus, reneszánsz és barokk alkotásokra csodálkozhatunk.
 Irgendwann mauerten hier die Römer, die Völker wanderten. Schon vor Jahrhunderten lauerten Fischer auf das Wasser, Jäger trieben das Wild der Wälder. Meister von Steinmetzen formten den roten Sandstein im permischen Zeitalter. Schöpfungen in romanischem, gotischem Stil, im Stil der Renaissance und des Barock können wir bewundern.
 Ez a táj mindig is jó otthona volt az embernek. Megejtő szépségével vonzotta, hisz a Napnak kitárt Pannon vidékkel betelni nem lehet soha.
 Diese Gegend war schon immer ein gutes Zuhause für die Menschen. In seiner berückenden Schönheit zog sie ihn an, denn von der, der Sonne ausgebreiteten Pannon-Gegend kann man nie genug bekommen!
 A pillanatok szépségét a fotóművész tudja megörökíteni, s azt nekünk megmutatni.
Ismerjék meg minél többen, minél jobban kis hazánkat!
 Die Schönheit des Moments kann der Fotokünstler verewigen und sie für uns zeigen.
Lernen Sie immer besser, immer mehr unsere kleine Heimat kennen!
 Almádi fotóművész barátaink, s az ő kiállításuk Almádi, a Balaton és környéke fölfedezésére hívja Önöket.
 Die Fotokünstler-Freunde von Almádi, und ihre Ausstellung laden Sie zur Entdeckung von Almádi, Balaton und seiner Umgebung ein.
 A fényképezőgép fürge eszköz a téma megragadására. Amikor is a lényeg kap szerepet.
A fotó sajátos erényeit épp a rögzítés hitelessége, a tárgyilagosság, a részletek hangsúlya adja.
 Der Fotoapparat ist ein wendiges Mittel zum Ergreifen eines Themas. Da bekommt das Wesentliche eine Rolle. Die eigenartigen Tugenden des Fotos ergeben gerade die Authentizität des Festhaltens, die Objektivität, die Betonung der Einzelheiten.
 E kockákon a színfölfedezések, a tónusok, a formák gazdagsága révén rápillanthatunk a valóság egy-egy pontjára, múló pillanatára. Helyenként szinte a lelkünket érinti!
Auf diesen Bildern können wir durch die Farbentdeckungen und das Reichtum der Tönen und der Formen je einen Punkt der Wirklichkeit und ihrer vergänglichen Momente erblicken. Stellenweise ergreift es sogar unsere Seele!
 A képekben nemcsak a puszta látvány, hanem annak gazdag lelkülete, levegője, eleven világa is benne van.
 Die Bilder enthalten nicht nur der bloße Anblick, sondern auch dessen reiche Gesinnung, Luft und lebendige Welt.
 A három művészünkről sokat nem szeretnék mondani, képeik mellett kifüggesztett Önéletrajzuk részletesen bemutatják Őket, sikereiket.
 Ich mehr möchte nicht zu viel über unsere 3 Fotokünstler sagen, ihre Lebensläufe – die neben ihren Bildern angehängt sind – stellten sie und ihre Erfolge im einzelnen vor
 Néhány dolgot azért kiemelnék róluk, tőlük:
 Einige Gedanken möchte ich über sie aber hervorheben:
 Mindhárman sikeres, ismert fotóművészek,
Mindhárman boldog emberek, mert azt csinálhatják, amit szeretnek.
Mindhárman jó barátaink, szeretik Almádit és barátait.
Alle drei sind erfolgreiche und bekannte Fotokünstler.
Alle drei sind glückliche Menschen, weil Sie das machen können, was sie lieben.
Alle drei sind unsere guten Freunde, Sie lieben Almádi und ihre Freunde.
 Tőlük néhány gondolat:
 Einpaar Gedanken von Ihnen:
 Pászti Györgytől, aki Almádit és a Balatont mutatja be itt most képeivel:
 Von György Pászti, wer in seinen Bildern Almádi und den Plattensee darstellt:
 Fotóimon keresztül szeretném az élményeimet megosztani mindazokkal,  akik az adott helyen: ott és akkor nem lehettek velem. A fényképeim megörökítenek pillanatokat, s ha lemásolni nem is sikerül, azért egy gondolatot, érzést, kifejezést megőriznek.
 Mit meinen Photos möchte ich meine Erlebnisse mit denen teilen, die an der gegebenen Stelle und Zeit nicht dabei sein konnten.
Meine Fotos verewigen Momente, und wenn es auch nicht gelingt diese zu reproduzieren, bewahren sie doch einige Gedanken, ein Gefühl oder einen Ausdruck.
 Novák Lászlótól, aki az Év természetfotósa hazánkban:
 Nem az a legfontosabb, hogy hány km-t tettem meg egy kép elkészítéséért, vagy hány órát ültem, vártam, egy-egy képért. Sőt, még az is mellékes szempont, hogy ezekért kapok-e díjat?
 Egyszerűen fényképezem a természetet. Nem kell ehhez nagy dolog,az embernek a kis dolgokat kell észrevenni és értékelni. Élményeim egy kis részét megpróbálom megosztani.  Ha ez sikerül, az számomra nagy örömet  jelent. 
 Von László Novák, wer der Naturfotograf des Jahres in Ungarn ist :
   „Es ist nicht wichtig, wie viele Kilometer ich dafür gefahren bin oder wie viele Stunden ich gesessen und gewartet habe, um ein Bild zu machen. Sogar ist es nebensächlich, ob ich einen Preis dafür bekomme.
Ich fotografiere einfach die Natur. Dazu braucht man nicht große Sache, man muss die kleineren Dinge wahrnehmen und wertschätzen. Ich versuche einen kleinen Teil meiner Erlebnisse mit anderen zu teilen. Wenn mir das gelingt, ist das eine große Freude für mich.”
 Milos Józseftől, aki most itt élete munkásságából emelt ki képeket bemutatásra, de az ő szerelme is a Balaton:
 Gyermekkoromtól  – mondja ő – áhitattal figyeltem a balatoni vízivilág csodáira. A millió életet ringató hullámtengert, a távolba vesző túlpartot, a víztükörre boruló eget, a hívogató messzeség titkait fürkésztem. A mindenség végtelen áramába képzeltem magam…
Ezt az érzést szeretném Önöknek átadni képeimmel…
 Von József Milos, wer hier und jetzt die Bilder von seinem Lebenswerk vorstellt und auch seine Liebe der Plattensee ist.
 „Seit meiner Kinderzeit –sagt er – habe ich mit Andacht die Wunder der Wasserwelt vom Balaton beobachtet. Ich habe den Wellengang, der Millionen von Leben wiegt, die gegenüberliegenden Ufer, die sich in der Ferne verlieren, den auf die Wasseroberfläche niederfallenden Himmel, die Geheimnisse der rufenden Ferne bespäht und mich in der unendlichen Strömung des Alls geglaubt.
Dieses Gefühl möchte ich in meinen Bildern wiedergeben.“
 Végezetül, engedjék meg , hogy köszönetet mondjak a Sparkasse munkatársainak, élükön Leo Kapsnernek, a Balatonalmádi Baráti Körnek, élükön Bruno Holzleiternek,akit segítettek és lehetővé tették, hogy itt lehetünk. Monika Buhlnak, aki a szervezésben sokat segített, s az újságban is hírt adott kiállításunkról, Balatonalmádi Város Önkormányzatának, az Almádiért közalapítványnak, akik anyagiakkal segítették, hogy itt lehessünk.
 Abschließend möchte ich meinen herzlichsten Dank für folgende Personen und Organisationen aussprechen: 
Den Kollegen von Sparkasse, besonders für den Herrn Leo Kapsner,
für Freundeskreis Balatonalmádi, besonders den Herrn Bruno Holzleitner,
  Sie haben uns geholfen, und Sie haben die Möglichkeit erstellt hier zu sein,
Ferner, für Monika Buhl, die in Organisierung viel getan hat und über unsere Ausstellung auch in der Zeitung berichtet hat,
Für Stadtverwaltung Balatonalmádi,
und für die Öffentliche Stiftung von Almádi, die mit ihrer finanziellen Unterstützung zur Verwirklichung dieser Ausstellung beigetragen hat.
 Kérem most, tekintsék meg a kiállítást, álljanak meg egy-egy kép előtt, hagyják, hogy a kép lelkülete megérintse Önöket.
 Sehen Sie bitte unsere Ausstellung an, bleiben Sie vor je einem Foto stehen, und lassen Sie sich durch die Gesinnung des Bildes berühren.
 2 fotóművészünk itt van körünkben, Milos József , akit régóta jól ismertek, és Novák László, az év természetfotósa. sajnos a 3., Pászti György, aki a Balatont és környezetét mutatja be itt képeivel otthon fekszik betegen, nem tudott eljönni személyesen.
Es sind 2 Fotokünstler selbst anwesend, József Milos, wen Ihr schon lange gut kennt, und László Novák, wer der Naturfotograf des Jahres in Ungarn wurde. Leider György Pászti, wer in seinen Bildern Almádi und den Plattensee mit großer Liebe darstellt, liegt krank im Bett zu Hause, deshalb kann er nicht mit uns zusammen sein.
 Beszélgessenek velük, a tolmácsolásban segítünk.
 Plaudern Sie bitte mit ihnen, wir werden bei der Übersetzung helfen.
 S ha valamelyik kép nagyon megtetszik Önöknek, azt meg is lehet vásárolni, s a kiállítás végén el is lehet haza vinni.
 Und wenn ein der Fotos Ihnen gefallen wird, können Sie das kaufen, und am Ende der Ausstellung mit nach Hause nehmen.
 Köszönöm Önöknek, hogy idejüket áldozták a kiállításunk megtekintésére.
Élménydús pillanatokat, szép estét kívánok Önöknek
 Ich bedanke mich bei Ihnen herzlichst, dass Sie Zeit genommen haben unsere Ausstellung zu besuchen und wünsche Ihnen erlebnisreiche Momente und einen schönen Abend!
  Eggenfelden, 2014.március 21.               
                                                  Silló Piroska
                   1.Vorsitzende des Freundeskreises Eggenfelden-Balatonalmádi