Május 25-27. között Eggenfeldeni barátaink (55 fő) tartózkodtak városunkban.

Május 26-án Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság és a Balatonalmádi-Eggenfelden Freundeskreis közös 20 éves Jubileumát ünnepeltük Balatonalmádiban.

IMG_7048

Barátságfát, egy Vérbükköt ültettünk a Szent Erzsébet ligetben, melyhez emléktáblát helyeztünk, Barátságunk szimbólumát énekkel, tánccal és János atya áldásával segítettük az évtizedeken, évszázadokon át tartó élethez.

 IMG_7054

Barátság fa megáldása

” Isten, a mi Teremtő Atyánk minden élet forrása. Ő alkotta az Eget és a Földet és mindent ami benne él és mozog. Bölcsessége rendelte el, hogy a növények, köztük különösképpen is a lombot hordozó fák biztosítsák az egész élővilág fennmaradásához szükséges tiszta levegőt és gyógyszerként is támogassák az emberi életet. Ugyanakkor lombjuk árnyékában megpihenhet a fáradt ember, sokféle fa gyümölcséből eledelhez juthat, vagy egyszerűen szépségükben gyönyörködhet.

A nemes fák nagy részét úgy alkotta meg, hogy életkoruk messze túlszárnyalja az emberi élet végső határait; így ezen teremtményei alkalmasak olyan szellemi értékek megjelenítésére is, mint a nemzedékek és nemzetek közötti barátság. Így tekintünk ma erre az elültetett fára, amely reményünk szerint igen hosszú időre szimbolizálja városunk, Balatonalmádi, és testvérvárosa, a németországi Eggenfeld lakósainak barátságát.

Kérünk Istenünk, add áldásod bőségét + e teremtményedre. Add, hogy földbe ereszkedő gyökerei a bajor és magyar nép barátságának és egymás iránti tiszteletének legyenek megjelenítői és őrzői; Égbe nyúló ágai és levelei pedig nemzedékek sokaságának mutassák meg a keresztény hit igazságának rendíthetetlen erejét, az örökkévalóság boldog távlatát, amelynek reménye és fénye egyedül az Élő Krisztusban adatik meg minden ember számára.

Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen  ”

 

 

IMG_7047IMG_7053

IMG_7046

Testvérvárosi táblákat is állítottunk városunk Füredi és Veszprémi bejáratánál. A Jubileumi estet 120 fővel– a város vezetésének köszönhetően – arra méltó helyen, a Magtárban rendeztük. A két város elöljárója beszéddel és ajándékkal is megtisztelte ünnepünket. Oklevéllel emlékeztünk meg alapító tagjainkról. Ajándékkal kedveskedtünk egymásnak. A jövő építésére vonatkozó Nyilatkozatot írtunk alá. Németül tanuló társaink is köszöntötték az ünneplőket. Mester Ádám, Teleki Gergő, Tóth István zenével, néptáncosaink tréfás tánccal gondoskodtak az ünnepi hangulatról. Születésnapi torta zárta a Dimitriszék által alkotott ünnepi vacsorát.

Május 27-én hálaadó szentmisével zártuk a jubileumi ünnepet, melyet szeretetfogadás kísért.